Voedingsbodem voor
Vooruitgang

Natuurlijke hulpbronnen en hergebruik

Bundeling van expertises draagt in belangrijke mate bij aan de leveringszekerheid van energie aan burgers en bedrijfsleven. We hebben kennis over het veilig winnen van delfstoffen. Geavanceerde apparatuur en technieken voor het meten en analyseren van isotopen koppelen we in Utrecht Castel met kennis van het interpreteren van de data en vertalen die naar praktijksituaties.

Die combinatie is van belang om bijvoorbeeld in de diepe ondergrond waterstofsulfide te kunnen meten, een stof die leidingen voor olie- en gaswinning aantast. Theoretische kennis op het gebied van olie, gas, aardwarmte en CO2 sluit naadloos aan op de diepgaande kennis van de samenstelling van de ondergrond en daar aanwezige delfstoffen. Zo doen we interdisciplinair onderzoek naar oliebronnen, waarbij we de genomen monsters modelleren en analyseren om vervolgens de data te verwerken en te valideren.