Voedingsbodem voor
Vooruitgang

Milieuverontreiniging

Door elke milieuverontreiniging goed te analyseren, kwantificeren en de bron te herleiden zijn sneller adequate maatregelen tegen verontreiniging te nemen. De diepgaande kennis op het gebied geochemie en microbiologie koppelen we in Utrecht Castel aan lab- en veldexperimenten, state-of-the-art expertise en faciliteiten voor het analyseren van stoffen in de lucht en water. Hier komen fundamenteel en toegepast onderzoek perfect samen. Meetgegevens over emissies, verspreiding en depositie van stoffen in de lucht en die over stoffen in water en bodem rekenen we door in zelf ontwikkelde modellen.