Voedingsbodem voor
Vooruitgang

klimaatverandering

Negatieve effecten van klimaatverandering voorkomen en beheersen, is een van de grote uitdagingen van Utrecht Castel. De koolstofkringloop is een belangrijk onderzoeksterrein als het gaat om klimaatverandering. Koolstof vormt namelijk een cyclus door bodem, water en lucht. Door kennis en faciliteiten samen te brengen kunnen we sneller doorbraken in onderzoek bereiken.

We meten broeikasgassen in de lucht en passen de uitkomsten toe voor oppervlakte- en grondwater. De combinatie van rekenmodellen, experimenten en metingen met de kennis van broeikasgassen, aerosolen en mineralen bieden in de nabije toekomst meer inzicht in bijvoorbeeld de interactie tussen vegetatie, lucht, rivieren, zee, bodem en atmosfeer.