Water

Buitenlandse partijen, zoals overheden en bedrijven doen vaak een beroep op Nederland om onze kennis van de strijd tegen het water. Zij weten ons nu ook steeds beter te vinden als kenniscentrum van watersystemen. De samenhang van water en bodem als ecosysteem is een specialisme dat Utrecht Castel uniek maakt en een bron van kennis is voor overheden, beleidsmakers, beheerders en gebruikers.
Water is dé eerste levensbehoefte en de beschikbaarheid en kwaliteit ervan zijn wereldwijd prioriteit nummer één. Watertekorten in grote gebieden van de wereld zijn tegenwoordig onderwerp van geopolitiek.
Kennis van water is geen afzonderlijke expertise, omdat water deel uitmaakt van het systeem aarde, dat Utrecht Castel in al haar facetten doorgrondt: oceanen, zeeën, rivieren en meren, maar ook grondwater en het complexe samenspel tussen water, ondergrond en lucht.

De combinatie van al die deskundigheid maakt Utrecht Castel tot een internationaal erkend expertisecentrum.

We weten hoe stoffen die de gezondheid bedreigen zich in water gedragen en verspreiden, door ze te meten, monitoren en analyseren. Zo bieden we onderbouwde analyses die overheden gebruiken om de kwaliteit van het watersysteem te verbeteren.