Lucht

De luchtkwaliteit is in ons land de laatste jaren verbeterd, maar nog lang niet optimaal. Om de luchtvervuiling in kaart te brengen en vervolgens terug te dringen, zijn geavanceerde metingen nodig. Utrecht Castel kan dit door inzet van sensoren, monitoringsinstrumenten en rekenmodellen. Via chemische analyses en interpretatie stellen we nauwkeurig vast welke stoffen zich in de lucht bevinden, hoe ze zich verspreiden en wat de precieze bron van de vervuiling is.

Luchtvervuiling vormt een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. Het veroorzaakt niet alleen luchtwegaandoeningen, maar ook hart- en vaatziekten. Vooral fijnstof, en dan met name roetdeeltjes, is een grote boosdoener.
Utrecht Castel adviseert overheden en beleidsmakers over te nemen maatregelen. Ook het bedrijfsleven en uiteenlopende organisaties doen veelvuldig een beroep op onze kennis van oorzaken en gevolgen van luchtvervuiling. Onze modellen zijn ook in de preventieve sfeer van belang omdat we via metingen en modellen goed kunnen voorspellen wanneer vervuiling wettelijke normen overschrijdt. Deze kennis en methoden zijn ook te combineren in onderzoek naar water, bodem en diepe ondergrond.