Diepe ondergrond

Binnen Utrecht Castel komen kennis over diepe ondergrond, technieken, methoden en modellen samen. Daarmee kunnen we de grillen van de natuur én de invloed van menselijk ingrijpen registreren en analyseren. Zo kunnen we steeds nauwkeuriger voorspellen wat er onder de grond gebeurt en wat naar alle waarschijnlijkheid gaat gebeuren. Buitenlandse partijen, zoals geologische diensten binnen en buiten Europa, schakelen Utrecht Castel in om van onze kennis en methoden te leren.

Vulkaanuitbarstingen zijn ver van ons bed en aardbevingen leken dat lange tijd ook te zijn. Totdat aardschokken in het noorden van ons land Groningers en vervolgens de politiek wakker schudde. De bodem en diepe ondergrond zijn uit zichzelf al voortdurend in beweging. Menselijk handelen beïnvloedt die processen.

We hebben de tweedimensionale dwarsdoorsneden van Nederlandse ondergrond in kaart gebracht en zetten die om in 3D- en zelfs 4D-modellen, die veranderingen in de tijd laten zien. Dat betekent verleden, heden en toekomst koppelen. Zo kunnen we steeds nauwkeuriger voorspellen wat er onder onze voeten gebeurt en wat naar alle waarschijnlijkheid gaat gebeuren. We combineren daarbij kennis van geologie, chemie, energie met onze rekenmodellen.