Voedingsbodem voor
Vooruitgang

Onze aandachtsgebieden

Processen die zich in, op en boven de aarde afspelen, beïnvloeden elkaar voortdurend. Kennis van bodem, diepe ondergrond, water en lucht is pas echt interessant als je die met elkaar in verband brengt. Utrecht Castel brengt fundamentele en toegepaste kennis van deze vier gebieden samen. Dit geeft nieuwe, onderbouwde inzichten hoe de aarde werkt in het belang van een veilige en schone leefomgeving nu en in de toekomst.