Voedingsbodem voor
Vooruitgang

Voedingsbodem voor Vooruitgang

Een gezonde leefomgeving, voor nu en in de toekomst. Dat is waar Deltares, TNO en de Universiteit Utrecht zich samen voor inzetten. Dit doen we door bodem, diepe ondergrond, water en lucht in onderling verband te onderzoeken. De vraagstukken rond onze leefomgeving benaderen we in samenhang, op een innovatieve manier en vanuit nieuwe dimensies. Door deze samenwerking ontstaan nieuwe inzichten over het systeem aarde. Utrecht Castel biedt zo een voedingsbodem voor vooruitgang.

Lees meer over onze missie

Powered by